Community - Hobbies

Goddelike Netwerk

Dit is maklik om te se 'n mens verpes mishandeling maar meestal is dit teveel gevra om slegs 'n paar sekondes te spandeer om 'n link te share, of te stem, of bloot kommentaar te lewer in 'n geveg teen mishandeling.

Dit is net so maklik om anderpad te kyk as die Howe, SAPS en Welsyn nie in beste belang van kinders optree nie en dit is iets wat BAIE dikwels gebeur maar minstens een persoon (en nogal doof) in die hele SA veg met alles wat hy het daarteen sonder hulp, ondersteuning of tot dusver selfs net EEN enkele stukkie ondersteunende kommentaar.

Geloof sonder die DAAD is nutteloos en God is in die mens en werk deur die mens, maar sonder die DAAD om uitvoering te gee aan die geloof, is dit dan enige wonder dat morele en ander waardes stelselmatig vernietig word?

God is soos 'n netwerk waar die gelowiges, deur die DAAD, die aktiewe netwerk punte vorm en hoe minder en minder aktiewe punte, hoe swakker die netwerk en dan is dit dikwels die onaktiewe punte wat vra "nou waar is God" as hy/sy die netwerk nodig het, terwyl hy/sy self nie 'n vinger verroer het om die netwerk te bou en in stand te hou deur die daad nie.

MOET daar dan eers verrinneweerde liggaampies of lykies wees voor mense en die media in futiele "woede" reageer en vra nou WAAR was God, terwyl ek nou vra, waar was JY want God werk deur selfs die geringstes onder ons?

Die Goddelike Netwerk

As 'n mens kyk wat se die Bybel oor God en die Koningkryk van God, dan sien ons daar staan God is in ons en julle is die tempel van God, die gebou van God is julle.

Dit kan vergelyk word met 'n netwerk waar God die netwerk is en ons die punte. Alleen is ons niks en kragteloos maar SAAM vorm ons die netwerk terwyl die netwerk op die beurt weer nutteloos is sonder die punte wat die werk doen en daar staan dan ook geskrywe sonder die daad (werk) is die geloof nutteloos.

As al die punte afgeskalel is dan is daar nie 'n netwerk nie so ten minste TWEE punte moet aangeskakel wees om 'n netwerk (brug) te vorm en dit Bybel se waar TWEE of meer in my naam vergader, daar is ek.

'n Netwerk soos die internet, het geen vaste "paaie" nie en as iemand byvoorbeeld 'n email stuur, dan gaan soort van soek die email die adres en kan by 10 verskillende servers 'n draai maak voor dit by die bestemming aankom en wanneer verskillende servers en die bestemming af is, kan so 'n email reg oor die wereld trek vir 'n paar dae en by sommige servers "oorslaap" voor die server die email weer verder stuur na volgende een en kan die email teoreties by miljoene servers 'n draai gemaak het voor dit by die bestemming aanland.

Watter soort netwerk punt is jy? 'n Aktiewe punt van die netwerk wat traffic ontvang, iets daarmee doen soos tydelik berg en dan weer aanstuur of is jy 'n passiewe, dooie punt wat vir die netwerk en inkommende traffic se jammer ek is te besig en die traffic terugstuur (terug bounce) na die NETWERK om verder te hanteer of is jy 'n negatiewe punt wat traffic vat, die inligting verdraai of virusse aanstuur?

Ons elkeen afsonderlik behoort 'n aktiewe punt te wees, gehoorsaam aan die opdrag van ons heer en meester, die netwerk en die take wat aan ons opgedra het na die beste van ons vermoë uit te voer. Meer as dit kan ons nie doen nie en dit is verder in die hand van die hele netwerk, ons meester, om deur die groot en klein takies van baie verskillende punte die algehele taak te volvoer.

Dit is dan ook die hand van God waar ons uitvoering aan ons geloof moet verleen deur die daad, die vrugte van die gees in ons en HY die sameloop van punte, omstandighede en alles beheer.

So dan ook sien ek die hand van God in klein dingetjies, die "toevallighede" waar ek al lank probeer om iets goeds te probeer bewerkstellig maar my telkens vasloop, net om 'n klein boodskappie van 'n ander netwerk punt te sien, met daardie punt kontak te maak en dan uit te vind dat HIERDIE spesifieke kontakpunt, nogal in 'n uitstekende en perfekte situasie is om die hele probleem te kan oplos.

'n AKTIEWE netwerk punt wat die traffic (opdragte) wat hy kry pligsgetrou en na die beste van sy vermoë uitvoer leer mettertyd om te onderskei tussen traffic wat deur normale kanale ontvang word (alledaagse lewe) en begin om baie makliker die vreemde en abnormale traffic te herken vir wat dit is, 'n sein of teken van die netwerk self afkomstig. Dit is steeds deur 'n gewone kontakpunt gestuur ja, maar jy weet net dit is anders en jy moet ag daarop slaan.

Hoeveel keer het jy al nie met jou gewone pad gery en sommer sonder werklike rede, besluit om liewer ander pad te ry nie? Hoeveel keer het jy al 'n vaste voorneme gehad om iets te doen, soos brood te gaan koop en dan skielik net sonder werklike rede besluit het om liewer later te gaan nie. Hoeveel keer wou jy al dit se of doen, maar sommer net uit die bloute iets anders gese of gedoen het?

Hoe MEER jy besef en verstaan dat GOD IN JOU IS en dat JY 'n instrument in Sy hande is, hoe meer en duideliker sal jy begin onderskei tussen normale dinge rondom jou en daardie amper onsigbare hand van bo in dinge wat rondom jou plaasvind wat selfs 'n enkele woordtjie of onbeduidende gebeurtenis of gevoel kan wees.

Ek tik hierdie asgevolg van 'n 3 reeltjie "advertensie" wat ek opgemerk het. Iemand share hierdie. Ander persoon lees dit op daardie ander blad en vertel vir iemand wat dit op die beurt vir iemand anders vertel. Daardie persoon dink bietjie daaroor en besluit om gou te ry maar 'n fyn stemmetjie se nee. Gewoonlik sal hy dit nie eens agtergekom het nie of hom nie daaraan gesteur het nie, maar met dit wat hy nounet gelees het, neem hy waar "iets voel nie reg nie" en gaan haal maar liewer 'n bier uit die yskas en kyk dvd. DAARDIE persoon kon my 10 minute later doodgery het, of vir iemand anders, of in ongeluk gewees het of watookal.

Miskien word hy egter aangeval daar by die huis en dit sou nie gebeur het as hy gery het nie so was die stemmetjie of gevoel verkeerd OF is dit deel van God se handewerk waar dit iets erger voorkom het, of was dit juis om die persoon nog nader aan God te bring, of was daar ander rede daaragter wat ONS nooit van sal weet nie want ons kan slegs ten dele ken. Daarom dan ook, as iets "slegs" gebeur probeer ek altyd na die positiewe soek en kyk en berus in die wete dat dit GEBEUR HET en niks wat ek of enigiemand doen of al die worry in die wereld, sal iets daarvan kan verander nie. Wat gebeur het, het gebeur en is deel van 'n veel groter plan.

Vervolg

Op 8 Februarie 2014 het ek bogemelde artikel geskryf hierdie een is 'n "vervolg" daarop. Wat ek onder andere gese het was.

As 'n mens kyk wat se die Bybel oor God en die Koningkryk van God, dan sien ons daar staan God is in ons en dit kan vergelyk word met 'n netwerk waar God die netwerk is en ons die punte. Alleen is ons niks en kragteloos maar SAAM vorm ons die netwerk terwyl die netwerk op die beurt weer nutteloos is sonder die punte wat die werk doen en daar staan dan ook geskrywe sonder die daad (werk) is die geloof nutteloos. As al die punte afgeskalel is dan is daar nie 'n netwerk nie so ten minste TWEE punte moet aangeskakel wees om 'n netwerk (brug) te vorm en dit Bybel se waar TWEE of meer in my naam vergader, daar is Ek.

Dit kan ook vergelyk word met 'n legkaart waar elkeen van ons 'n deeltjie verteenwoordig want ons IS mos die liggaam van Christus en deel van sy liggaam gesamentlik en afsonderlik. Afsonderlik as mens en legkaart deeltjie maar gesamentlik as die voltooide legkaart van Christus se liggaam.

Enigeen wat al 'n legkaart gebou het of wat op die internet werk sal weet hoe moeilik is dit soms om die legkaart te voltooi as een deeltjie ontbreek of as net EEN uit die GROOT AANTAL servers in die wereld wat JOU direk raak aflyn is, 'n mens nie op die internet kan gaan of enigiets daarop doen nie.

Seker enige gelowige wat hier lees sal sonder huiwering of twyfel sê dat HY of SY 'n legkaart deeltjie of netwerk punt is tot eer en in diens van God en bereid is om altyd beskikbaar te wees om sy/haar deeltjie by te dra tot die groter geheel.

MY vraag egter is of bogemelde by praat bly of volvoer jy jou geloof deur die daad?

Die liggaam van Christus en die Goddelike netwerk is GROOT maar tog is alles ineengeskakel en se die Bybel dan nie dat die geringstes onder ons eerste sal wees nie? Is dit nie so dat, van al die miljoene mense op aarde dit JY, ja JY is wat toevalig of weens God's voorsienigheid langs Persoon A bly en die honger kind langsaan 'n bord kos kan gee nie of voorkom dat sodanige kind mishandel of selfs gedood word deur 'n blote, geringe daadtjie van liefde nie?

Besef jy dat, tientalle en honderd duisende mense kan saamwerk, kan saamstaan, kan bid en probeer om iets goeds te doen, maar dat JY met 'n bietjie inligting wat jy het, jou getuienis, omstandighede, talente en goedheid die enigste ONTBREKENDE stukkie legkaart of afgeskakelde netwerk punt is wat keer en voorkom dat die taak volvoer en volbring word asgevolg van traak-my-nie-agtigheid of ander negatiewe dinge wat lynreg indruis teen bogemelde stelling dat jy as gelowige bereid is om 'n legkaartjie of netwerk punt tot eer van God te wees.

Dit is wat ek tans rondom my sien en ervaar, nie net in my eie lewe nie, maar ook orals rondom my want die mense skakel hulle netwerk puntjies af, onttrek hulle stukkie legkaart van die groter geheel en wil nie meer saamwerk nie, wys nie meer barmhartigheid, simpatie nie en hulpvaardigheid, regverdigheid en sulke dinge het by die deur uitgevlieg ten gunste van IN 'N KOKON LEWE en glo "All is well with my soul" terwyl daar mense, mede gelowiges en selfs geliefdes orals rondom jou is wat smeek om 'n bietjie hulp, 'n blote oor om te luister en die kruis ligter te maak, 'n handtjie of woordjie van hoop en bemoediging, 'n KLEIN ou daadjie sodat die legkaart voltooi kan word en die netwerk na behore funksioneer.

Dit is die waarheid en ook hoekom ons samelewing ten gronde gaan want ons werk nie meer saam nie, ons staan nie meer saam teen die bose nie, teen onregverdigheid, teen die verkeerde dinge nie.

Toets jouself en vra JOUSELF die volgende vraag af.

"Het enigiemand jou onlangs iets gevra wat vir sodanige persoon BAIE belangrik is en het jy daarop gereageer as dienaar, netwerk puntjie, OF het jy dit geignoreer, afgemaak as niks?"

Author

Portal Editor

Portal Editor

Pretoria Portal

As developer and owner of this group my goal is to help clients and members as much as possible so please contact me at any time if necessary.

Follow Me:

Comments